صفحه ۲۷۶

حکم و مروان بن حکم را به مدینه دعوت کرده و بیت المال را در اختیار آنان قرار می‎دهد. و بعد هم بتدریج نوبت به معاویه و یزید می‎رسد.

"حتی یکون بعضکم أئمة لا هل الضلا لة": تا این که کار به جایی می‎رسد که بعضی از شما پیشوایانی برای اهل باطل می‎گردد "و شیعة لا هل الجهالة": و پیروانی برای اهل جهالت می‎شود.

خلاصه این عبارت قسمتی از سخنان حضرت علی (ع) است که در شورا بیان فرموده اند؛ و سید رضی آن را نقل و بقیه را حذف کرده است.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب