صفحه ۲۷۰

خدمتکار و پیرو شیطان است نیز چنین است و گاه انسان را با این که خودش می‎داند اشتباه می‎کند به زشتی و کار خلاف تشویق می‎نماید.

قرآن کریم می‎فرماید: (بل الانسان علی نفسه بصیرة ‏ و لو ألقی معاذیره ) شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید، ج 9، ص 47؛ منهاج البراعة، ج 8، ص 359. "بلکه انسان خود بر خویشتن آگاه است؛ هر چند بهانه های خویش را بیاورد."

به هر حال شیطان و نفس اماره برای این که انسان را منحرف کنند، راه خلاف را آسان جلوه داده و انسان را به توجیه وامی دارند.

"واعلموا أن الشیطان انما یسنی لکم طرقه": بدانید و آگاه باشید که شیطان آسان می‎کند برای شما راههای خودش را؛ یعنی راههای خودش را آسان نشان می‎دهد؛ "لتتبعوا عقبه": تا از او پیروی کنید و به دنبال او بروید.

نقل خوابی امیدوارکننده

در اینجا به مناسبت بحث حضرت حجت (عج)، خوابی را که حدود چهل سال پیش دیده ام مایلم برای شما نقل کنم. البته خواب حجت نیست ولی خواب خوبی بود که مایه امیدواری من شد و تاکنون متأسفانه در بیداری تعبیر نشده است.

همان طور که می‎دانید در روایات اسلامی تأکید شده است که حضرت حجت (عج) از مکه ظهور می‎کند و ندا می‎دهد. من حدود چهل سال پیش در خواب دیدم که حضرت حجت (عج) در مکه قیام کرده و من و دو برادرهایم که با هم بودیم با طی الارض به مکه رفتیم و از آنجا در رکاب حضرت به طرف کوفه حرکت کردیم. در روایات هم آمده است که حضرت از مکه به طرف کوفه می‎آیند. جمعیتی که در رکاب آن حضرت حرکت می‎کردند زیاد بودند، تا رسیدیم به یک رودخانه. حضرت حجت (عج) در آنجا فرمودند: هر کس که از اصحاب من است نباید از روی پلی که

ناوبری کتاب