صفحه ۲۶۹

اما بر اساس دیدگاه مرحوم مجلسی معنا این گونه می‎شود: سفیانی ظهور می‎کند و جنایت ها و قتل و کشتارهای زیادی به راه می‎اندازد و سپس مردم آماده حکومت حق و عدالت گستری حضرت حجت (عج) می‎شوند و بعد که مردم سرعقل آمدند باید همراه سنت های پایدار پیامبر(ص) شوند.ر.ک : شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید، ج 9، ص 48.

احتمال سوم که یکی از آقایان مطرح می‎کنند این است که بگوییم: حضرت علی (ع) پس از پیشگویی ظهور حضرت حجت (عج) و حوادث آن دوره به مردم زمان خود می‎فرماید: پس شما مردم همراه سنت های استوار و پایدار پیامبر خود و آثار روشن او باشید؛ و مقصود از "عهد قریب" همان پیمان غدیر است که پیامبر(ص) از مردم پیمان گرفت که همراه با علی (ع) و پیرو او باشند. در حقیقت حضرت می‎فرماید: اگر مردم از علی (ع) پیروی کنند، نبوت بر آن اساس باقی و پایدار می‎ماند.

شیوه اغواگری شیطان

"واعلموا أن الشیطان انما یسنی لکم طرقه لتتبعوا عقبه"

( و بدانید که شیطان جز این نیست که راههای خود را برای شما آسان می‎کند تا پاشنه او را پیروی کنید.)

"عقب" به معنای پاشنه پا می‎باشد؛ و کسی که از جلو می‎رود و ما به دنبال او می‎رویم، مثل این است که چون پاشنه پای او را می‎بینیم به دنبالش می‎رویم؛ و لذا تبعیت از کسی را به عقب او رفتن تعبیر می‎کنند.

حضرت امیر(ع) می‎فرماید: با این که سنت پیامبر(ص) قائم و پایدار است، ولی شما آگاه باشید که باز هم شیطان دست بردار نیست و سعی می‎کند شما مردم را به راه خطا بیندازد و توجیهاتی می‎کند که شما را جذب نموده و راههای خودش را آسان نشان دهد. علاوه بر شیطان که حضرت می‎فرماید توجیه گر است، نفس اماره انسان که

ناوبری کتاب