صفحه ۲۶۵

( درس 224)

خطبه 138 (قسمت چهارم)

نگاهی به دو نظر گذشته

سفارش امام (ع) به ملازمت بر سنت پیامبر(ص)

شیوه اغواگری شیطان

نقل خوابی امیدوار کننده

خطبه 139

خلیفه دوم و تعیین شورا

اشاره امام (ع) به سوابق خود

سفارش و هشدار به اعضای شورا

ناوبری کتاب