صفحه ۲۵۸

مردم حکومت کردند و مردم هم آنان را تحمل نمودند.سوره آل عمران (3)، آیه 83.

بنابراین مردم زمان امیرالمؤمنین (ع) طاقت عدالت خالص و حق مطلق او را نداشتند، ولی در زمان امام زمان (عج) شرایط تفاوت می‎کند و مردم رشد لازم را کرده اند و از حکومت های دیگر و به نامهای مختلف خسته شده و آماده حکومت حق و عدالت شده اند، به همین دلیل امام زمان (عج) پیروز می‎شود و می‎تواند حق خالص را پیاده نماید.

پیشگویی امام (ع) درباره حرکتی از شام

"کانی به قد نعق بالشام"

( مانند آن است که من با اویم در حالی که در شام بانگ زده.)

"نعق" به معنای صدای الاغ یا انسانهایی است که صدایی مانند الاغ دارند. "نعیق" به معنای نعره و فریاد است. همان طور که قبلا عرض کردم این خطبه سه بخش دارد. دو بخش اول درباره حضرت حجت (عج) و شرایط ظهور آن حضرت بود، و این قسمت سوم خبری است درباره حکومت جوری که پس از حضرت علی (ع) برپا می‎شود. در این که مقصود از این حکومت ظلم و جور چه حکومتی یا چه کسی است، اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم مجلسی معتقد است که این عبارات اشاره است به سفیانی که پیش از حضرت حجت (عج) می‎آیدسوره ص (38)، آیه 26. و بسیار آدم کشی و ظلم می‎کند. عبارت: "حتی تقوم الحرب" که در بخش دوم این خطبه بود نیز مربوط به همین سفیانی است. اتفاقا سفیانی هم در ابتدا از شام حرکت می‎کند و بعد به طرف عراق می‎آید. به هر حال چون مرحوم سید رضی عبارات خطبه ها را متأسفانه جدا

ناوبری کتاب