صفحه ۲۵۶

یا از روی رضایت و تسلیم و یا از روی اجبار تسلیم خدا می‎شوند و به سوی خدا بازمی گردند؟"

"و حکم بین الناس بحکم داوود و بحکم محمد(ص) ؛ فحینئذ تظهر الارض کنوزها و تبدی برکاتها و لایجد الرجل منکم یومئذ موضعا لصدقته و لا لبره، لشمول الغنی جمیع المؤمنین": "و آن حضرت به حکم داوود(ع) و به حکم حضرت محمد(ص) در میان مردم حکومت می‎کند؛ پس در این هنگام زمین گنج ها و برکات خود را ظاهر و آشکار می‎سازد؛ و یک نفر از شما در آن زمان مصرفی برای صدقه های خود و دیگر احسانهای مالی خود نمی یابد، برای این که بی نیازی و رفاه همه مؤمنان را فرا گرفته است."

این که در روایت می‎فرماید: حضرت حجت (ع) به حکم داوود(ع) و به حکم حضرت محمد(ص) حکم می‎فرماید، برای این است که داوودیه معتقدند چون خداوند به حضرت داوود(ع) خطاب فرمود که: (یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ) سوره توبه (9)، آیه 52. "ای داوود ! ما تو را در روی زمین جانشین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داوری کن." بنابراین حضرت حجت (ع) در بین مردم به حق حکم می‎کند که همان حکم داوود باشد؛ چون آن حضرت هم به حق حکم می‎فرمود.

بخش بعدی روایت جالب است که می‎فرماید:

"ثم قال: ان دولتنا آخر الدول و لم یبق أهل بیت لهم دولة الا ملکوا قبلنا لئلا یقولوا اذا رأوا سیرتنا: اذا ملکنا سرنا بمثل سیرة هؤلاء، و هو قول الله تعالی: (والعاقبة للمتقین) "شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید، ج 9، ص 46. "بعد حضرت فرمود: همانا حکومت و دولت ما اهل بیت آخرین حکومت هاست؛ و هیچ خاندان و گروهی باقی نمی مانند مگر این که پیش ازما مدتی حکومت را در دست می‎گیرند، تا وقتی که حکومت ما را بر اساس عدالت مشاهده

ناوبری کتاب