صفحه ۲۵۵

شگفت انگیزی از معادن و ذخایر زمینی استفاده کرده و فقر و محرومیت را از بین می‎برند.

روایت شیخ مفید در این ارتباط

مرحوم شیخ مفید در "ارشاد" حدیثی را نقل کرده است که تقریبا دلالت بر همین مطلب اخیر می‎کند؛ در اواخر ارشاد آمده است:

"روی علی بن عقبة عن أبیه، قال اذا قام القائم (ع) حکم بالعدل وارتفع فی أیامه الجور و امنت به السبل": "علی بن عقبه از پدر خود نقل می‎کند که وقتی حضرت قائم (ع) قیام کند به عدالت حکم می‎فرماید و در زمان حکومت او ظلم و ستم به طور کلی برطرف و راهها ایمن می‎شود."

"و أخرجت الارض برکاتها": "و زمین برکت های خود را خارج می‎نماید."

این برکت ها که در عبارت روایت آمده منحصر به معادن زیر زمینی نیست؛ بلکه ممکن است شامل کشت و زرع و امثال آن نیز بشود. به این معنا که زمین مستعد شده و دانش مردم هم پیشرفته است و از طرف دیگر حضرت حجت (عج) نیز مدیریت صحیح و کاملی دارد. بنابراین وقتی همه این شرایط فراهم گشت زمین برکات خود را خارج می‎سازد.

"و رد کل حق الی أهله و لم یبق أهل دین حتی یظهروا الاسلام و یعترفوا بالایمان، أما سمعت الله سبحانه یقول: (و له أسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و الیه یرجعون ) سوره ابراهیم (14)، آیه 34. "و حضرت حجت (ع) هر حقی را به اهل آن بازمی گرداند؛ و هیچ دینداری باقی نمی ماند مگر این که اظهار اسلام می‎کند و اعتراف به ایمان می‎نماید. آیا نشنیده ای که خداوند در قرآن می‎فرماید: همه آن کسانی که در آسمانها و زمین هستند

ناوبری کتاب