صفحه ۲۴۹

موانع را برطرف می‎سازد. این است که مردم فقیر به سرعت ثروتمند شده و به رفاه اقتصادی می‎رسند.

پس لازم نیست حتما بگوییم زمین برای حضرت مهدی (عج) معجزه می‎کند و ذخایر با ارزش خود را بیرون می‎ریزد؛ بلکه با مدیریت صحیح و علم و دانش پیشرفته هم می‎شود منابع مورد نیاز را از زمین استخراج نمود.

علت نیازمندی و فقر جامعه بشری

آیه شریفه قرآن می‎فرماید: (و اتاکم من کل ما سالتموه ) شرح نهج البلاغه، ج 12، ص 119. "و خداوند از هر چه که خواسته اید به شما داده است." این سؤال و درخواست در آیه تنها به معنای سؤال زبانی نیست؛ بلکه یا به معنای سؤال ذاتی است، و یا سؤال ذاتی و زبانی هر دو را شامل می‎شود. سؤال ذاتی به این معناست که هر چه طبیعت انسان اقتضا دارد و آن را می‎طلبد خدا به او داده است. خدای متعال در ادامه آیه می‎فرماید: (و ان تعدوا نعمت الله لاتحصوها ان الانسان لظلوم کفار) : "و اگر نعمت های خداوند را بشمارید آنها را شمار نتوانید؛ به راستی که آدمی ستمکار و ناسپاس است." همان طور که ملاحظه می‎کنید در ادامه آیه می‎فرماید: نعمت های خداوند به اندازه ای است که قابل شمارش نیست و شما نمی توانید آنها را به حساب آورید. بنابراین ممکن است سؤال شود: پس چرا این همه فقیر و نیازمند در جهان وجود دارد؟ اگر قرار است خداوند همه نیازهای طبیعی انسان را فراهم کرده و داده باشد، پس این همه کمبودها که در جهان مشاهده می‎کنیم برای چیست ؟ قسمت پایانی آیه جواب این سؤال مقدر را می‎دهد، که اصطلاحا به آن استیناف بیانی می‎گویند. جواب این است که علت همه بدبختی ها و نیازمندی های بشری حاصل دو عامل است:

ناوبری کتاب