صفحه ۲۴۳

"خطبه 138 - قسمت دوم"

منها:

"حتی تقوم الحرب بکم علی ساق، بادیا نواجذها، مملوءة أخلا فها، حلوا رضاعها، علقما عاقبتها. ألا و فی غد - و سیاتی غد بما لا تعرفون - یاخذ الوالی من غیرها عمالها علی مساوی أعمالها، و تخرج له الارض من أفالیذ کبدها، و تلقی الیه سلما مقالیدها. فیریکم کیف عدل السیرة ، و یحیی میت الکتاب و السنة ."

قبل از شروع درس نهج البلاغه، خدمت آقایانی که بر ادامه تدریس فقه اصرار دارند عرض می‎کنم که من حال و شرایط مساعدی ندارم که بتوانم درس "مکاسب" خود را ادامه دهم. آقایان خیلی اصرار به ادامه آن درس دارند و من هم مایل به ادامه آن بودم ولی فعلا معذورم."مرگ اخترامی" در مقابل "مرگ طبیعی" قرار دارد، و آن مرگی است که به طور غیرطبیعی و به وسیله حوادثی مانند تصادف و... اتفاق افتد.

پیش بینی جنگی سخت و بدفرجام

"حتی تقوم الحرب بکم علی ساق"

( تا این که جنگ با شما بر ساق پا ایستد.)

ناوبری کتاب