صفحه ۲۰۳

"و لیس أمری و أمرکم واحدا؛ انی أریدکم لله، و أنتم تریدونی لا نفسکم"

( و امر من و امر شما یکی نیست؛ همانا من شما را برای خدا می‎خواهم، و شما مرا برای خودتان می‎خواهید.)

هدف حضرت علی (ع) با هدف مردم زمان خود یکی نبوده است؛ برای این که آن مردم حضرت را برای زندگی و غنیمت و پست و مقام می‎خواستند و بسیاری از آنان انتظار داشتند که به سبب بیعت با حضرت دستشان به پست و مقامی بند شود و نان و موقعیتی پیدا کنند؛ در صورتی که حضرت علی (ع) می‎خواست از اسلام دفاع کند و چون دفاع از اسلام احتیاج به نیرو و سرباز دارد، حضرت به کمک مردم نیازمند است. پس هدفها تفاوت می‎کند. امثال طلحه و زبیر به دنبال پست و مقام هستند و وقتی می‎بینند حضرت به آنان اعتنا نمی کند با او به مخالفت برمی خیزند، درصورتی که حضرت علی (ع) آنان را برای اسلام می‎خواهد.

"و لیس أمری و أمرکم واحدا": و هدف من و شما یکی نیست؛ "انی أریدکم لله": همانا من شما را برای خدا می‎خواهم "و أنتم تریدونی لا نفسکم": و شما مرا برای خودتان می‎خواهید.

یاری طلبی امام (ع) برای گرفتن حق مظلوم از ظالم

"أیها الناس ! أعینونی علی أنفسکم"

( ای مردم ! مرا بر خودتان یاری کنید.)

حضرت امیر(ع) در جمله قبل فرمود: هدف شما با هدف من تفاوت می‎کند و یکی نیست؛ حالا از آنان می‎خواهد که فقط به دنبال دنیا و هدف خود نروند، بلکه اسلام را یاری کنند و مطیع و مدافع اسلام باشند و در راه حق و عدالت حرکت و در این مسیر کوشش نمایند. لذا می‎فرماید: با وجودی که خواسته شما چیز دیگری است "أعینونی

ناوبری کتاب