صفحه ۱۹۴

می‎توانی انجام ده و از هر ابزار و وسیله ای در این راه استفاده کن و در دشمنی ما کوتاهی نکن.

"فلا أبقی الله علیک ان أبقیت"

( پس خداوند بر تو باقی نگذارد اگر باقی گذاری.)

دنائت و فساد مغیره به گونه ای بوده است که امیرالمؤمنین (ع) در نفرین به او می‎فرماید: اگر با ما درافتاده ای و قصدداری که ما را از میان برداری، خداوند ریشه ات را بکند و تو را در دنیا باقی نگذارد؛ و حتی اگر قصد نابودی ما را نداری و می‎خواهی ما به زندگی خود ادامه دهیم، ولی به خاطر مفسده هایی که در جامعه اسلامی می‎کنی ما از خدا می‎خواهیم که به تو فرصت ندهد و تو را نابود سازد.

"فلا أبقی الله علیک": خدا باقی نگذارد بر تو "ان أبقیت": اگر آدمی باشی که بخواهی ما را باقی بگذاری؛ چه رسد که بنای تو آن باشد که ما را از بین ببری.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب