صفحه ۱۶۲

همیشگی او نیست؛ بنابراین تا می‎تواند از دنیا برای آخرت خود توشه برمی دارد و کارهای نیکی انجام می‎دهد که در آخرتش مفید باشد. ولی برعکس کسی که نابیناست و از دیدن حقایق و واقعیت ها ناتوان می‎باشد، تنها به فکر دنیای خود می‎باشد و برای آن توشه فراهم می‎کند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب