صفحه ۱۵۸

معمولا طبیعی است. چون وقتی که ساختار اقلیمی و محیطی و آگاهی های مغزها مختلف باشند، افکار هم متفاوت می‎شوند؛ که البته باید با گفتگو و تفاهم و تکیه بر اصول اولیه و بدیهیات اولیه در دو بخش حکمت نظری و حکمت عملی به نتیجه رسید. اختلاف افکار اگر با گفتگو همراه باشد خوب و مفید است؛ ولی اگر به نزاع و درگیری بکشد موجب از دست رفتن قدرت و نیروهای دوطرف می‎شود.

قرآن کریم در این باره می‎فرماید: (و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم ) أسد الغابة، ج 5، ص 316؛ الکنی والالقاب، ج 1، ص 172. "با هم کشمکش نداشته باشید که ضعیف و زبون شوید و باد شوکت و شکوهتان از بین برود." پس آنچه در قرآن از آن نهی شده است کشمکش و نزاع است نه اختلاف نظر و گفتگو.

پایان وحی با رحلت پیامبر اسلام 6

"فقفی به الرسل، و ختم به الوحی"

( پس به وسیله او فرستادگان را پشت سر نهاد، و به واسطه او وحی را پایان داد.)

"قفا" یعنی پشت سر. "خاتم" به معنای ختم کننده است، و "خاتم" به مهری گفته می‎شود که وسیله پایان بخشیدن به نامه هاست. "خاتم" یعنی: "ما یختم به"؛ و انگشتر را به لحاظ این که وسیله ختم نامه ها بوده است "خاتم" می‎گفتند. برای این که در گذشته بر روی انگشتر مهر را حک می‎کردند و به وسیله آن نامه ها و یا چیزهای دیگری را که احتیاج به مهر داشت مهر می‎کردند. "فقفی به الرسل": پس پیغمبران را پشت سر این پیغمبر قرار داد؛ زیرا پیامبراکرم (ص) سرآمد همه انبیاست. "و ختم به الوحی": و وحی را به واسطه این پیامبر ختم کرد.

ناوبری کتاب