صفحه ۱۵۶

سراسری سخنرانی می‎کرد و آیه: (عسی أن تکرهوا شیئا و هو خیر لکم ) کافی، ج 1، ص 53، حدیث 14؛ وسائل الشیعة، ج 18، ص 58 (= ج 27، ص 83، وسائل 30 جلدی)، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، باب 8، حدیث 26؛ اعلام الوری، ص 285. "بسا چیزی را ناخوش بدانید ولی آن چیز به سود شما باشد" را به این صورت می‎خواند: "عسی أن تکرهوا شیئا و هو خیر لکم". در رسانه های جمعی که در داخل و خارج از کشور افراد زیادی از آن استفاده می‎کنند، باید بسیار مواظب بود.

شکست ناپذیری یاران واقعی قرآن

"و عز لا تهزم أعوانه"

( و غالبی است که یارانش شکست نمی خورند.)

"عزت" به معنای غلبه و سربلندی است. خدا عزیز است یعنی خدا غالب است. و این که معمولا قرآن کریم پس از بیان صفت "عزیز" برای خداوند صفت "حکیم" را می‎آورد، برای این است که مردم عموما در گذشته و حال خاطر خوشی از افراد و قدرتهای غالب و مسلط نداشته اند، بنابراین قرآن می‎فرماید: عزیز و غالب بودن خداوند مانند غالب بودن دیگران نیست که همراه با ظلم و استبداد باشد؛ بلکه عزت و غلبه خداوند همراه با حکمت است و او بر خلاف حکمت عمل نمی کند. خداوند مانند قدرتهای غالب در این جهان نیست که وقتی قدرت پیدا کردند تا می‎توانند ظلم کنند. قدرت خداوند همراه با حکمت اوست.

حضرت علی (ع) در اینجا می‎فرماید: قرآن سبب عزت و سربلندی و غلبه مسلمانان است و یاران قرآن هیچ گاه شکست نمی خورند. بنابراین سؤالی که مطرح می‎شود این است که پس چرا ما مسلمانان شکست می‎خوریم ؟ در پاسخ باید گفت: ما به قرآن عمل نمی کنیم و در حقیقت از یاوران قرآن نیستیم. در صورتی ما شکست نمی خوریم و از یاوران قرآن به شمار می‎آییم که به دستورات و آیات قرآن در تمام

ناوبری کتاب