صفحه ۱۵۴

ابوهریره می‎باشد که آنها هم بیشتر مربوط به اخلاقیات است و روایاتی که از خود پیامبر(ص) درباره فقه نقل شده باشد بسیار اندک است و بیشتر این روایات از طریق ائمه (ع) نقل شده اند. از طرفی روایات ائمه (ع) در حقیقت از پیامبر(ص) می‎باشد. برای این که امام صادق (ع) می‎فرماید: "حدیثی حدیث أبی، و حدیث أبی حدیث جدی..."وسائل الشیعة، ج 18، ص 19 (= ج 27، ص 33، وسائل 30 جلدی)، أبواب صفات القاضی، باب 5، حدیث 9؛ بحارالانوار، ج 23، ص 106 تا 118. همین طور روایت را ادامه می‎دهند تا به پیامبراکرم (ص) می‎رسد.

به هر حال اولا متن حدیث فوق با عبارت "و عترتی" است؛ ولی اگر نقل برخی از اهل سنت را هم بپذیریم و بگوییم عبارت "و سنتی" می‎باشد، باز هم باید توجه داشته باشیم که روایات ائمه (ع) و از جمله امام علی (ع) به نقل از پیامبراکرم (ص) بسیار معتبرتر از روایات امثال ابوهریره است که سال هفتم هجری مسلمان شده است.در کتاب "الکشاف المنتقی" نوشته در یکصد و بیست و نه کتاب از کتب اهل سنت، حدیث ثقلین با عبارت: "و عترتی أهل بیتی" نقل شده است؛ علاوه بر این هفت کتاب مستقل توسط علمای البته دست سیاست و برخی شرایط باعث شد که بسیاری از روایات مورد توجه قرار نگیرد و روایات امثال ابوهریره بسیار بیشتر از روایات حضرت علی (ع) و ائمه (ع) در بین اهل سنت رواج پیدا کند.

خلاصه در اینجا حضرت علی (ع) می‎فرماید: قرآن کریم در بین شما و مورد احترام شماست، و این قرآن زبان دارد و بدون لکنت حرف خود را بیان می‎کند.

برخورد ما با قرآن و تبلیغات مخالفان

"و بیت لا تهدم أرکانه"

( و خانه ای است که ارکان آن ویران نمی شود.)

ناوبری کتاب