صفحه ۱۴۵

آماده سازید و به کنایه می‎فرماید: "و قربوا الظهور للزیال": پشت شتران و مرکب های سواری را نزدیک و مهیا کنید تا حرکت و سفر خود را از دنیا به سوی آخرت شروع نمایید. در اینجا خطبه 132 تمام شد.

"خطبه 133 - قسمت اول"

و من کلام له علیه السلام:

"و انقادت له الدنیا و الاخرة بازمتها. و قذفت الیه السماوات و الارضون مقالیدها. و سجدت له بالغدو و الاصال الاشجار الناضرة ، و قدحت له من قضبانها النیران المضیئة ، و آتت أکلها بکلماته الثمار الیانعة ."

این خطبه از چند قسمت تشکیل شده است که برخی عبارات بین آنها حذف شده و مرحوم سید رضی آنها را جداجدا نقل کرده است. در ابتدای خطبه هم مطالبی حذف شده است؛ برای این که بالاخره شروع خطبه با نام خدا و ستایش او و احیانا برخی مطالب دیگر بوده که در اینجا نقل نشده است.

وابستگی کامل جهان به خداوند

"وانقادت له الدنیا و الاخرة بازمتها"

( و دنیا و آخرت با مهارهایشان برای حق تعالی رام گشته اند.)

"أزمة" جمع "زمام" به معنای افسار است. البته دنیا و آخرت افسار ندارند؛ بنابراین نوعی کنایه است که نهایت رام بودن دنیا و آخرت را در مقابل خداوند بیان می‎کند. مطلبی که باید در اینجا به آن توجه داشته باشیم این است که همه نظام وجود،

ناوبری کتاب