صفحه ۱۴۳

"فکونوا منها علی أوفاز"

( پس شما باشید از آن بر حال شتاب.)

"أوفاز" جمع "وفز" و یا "وفز" می‎باشد که هر دو به معنای شتاب و عجله است. به هر حال انسانی که هدف بزرگی در پیش دارد باید شتاب کند و خود را هر چه زودتر آماده رسیدن به هدف نماید.

می‎فرماید: "فکونوا منها": پس شما باشید از این دنیا یا از این اعمالتان "علی أوفاز": بر حال عجله ها، یعنی آماده باش. بنابراین انسان که در این دنیا ماندگار نیست و باید به سوی سرای آخرت حرکت کند، باید هر چه می‎تواند برای فراهم ساختن توشه واعمال شایسته شتاب کند و خود را به کارهای نیکو مجهز نماید؛ نه این که هر روز کارهای خیر و واجبات خود را تأخیر بیندازد تا وقتی که یکدفعه فرشته مرگ به سراغ او بیاید و فرصت از دست برود.

وسوسه شیطان برای تأخیر توبه

در روایت نقل شده است که وقتی آیه استغفار نازل شد، شیطان بسیار ناراحت شد و ناله کرد. تصمیم گرفت که با بچه شیطانهای دیگر مشورت کند و به اصطلاح کنفرانس تشکیل دهد. در کنفرانسی که تشکیل داد به عفریت ها یا همان بچه شیطانها گفت: مسأله مهمی پیش آمده که باید نظر بدهید و مشکل را حل کنید. مسأله این است که ما بسیار زحمت می‎کشیم تا به راههای مختلف انسانها را فریب داده و اغوا کنیم، در حالی که خداوند با نازل کردن آیه استغفار به انسانها قول داده که اگر طلب آمرزش کنند گناهانشان بخشیده می‎شود، و در نتیجه از این پس انسانها می‎توانند با یک توبه ساده همه تلاشها و زحمات ما را خنثی و همه رشته های ما را پنبه کنند. در اینجا هر کدام از شیطانهای دعوت شده پیشنهادی را مطرح کردند که شیطان نپذیرفت، تا

ناوبری کتاب