صفحه ۱۳۸

عبارت "یاملون" و "یؤملون" هر دو نقل شده و هر دو صحیح است. کلمه "مشید" از ماده "شید" به معنای گچ است؛ بنابراین "مشید" یعنی گچ کشی شده، و به لحاظ این که در گذشته گچ کشی خانه ها مانند امروز همگانی و عمومی نبود بلکه تنها ساختمانهای بزرگ و اعیانی گچ کشی می‎شد مقصود از "بناهای مشید" همان ساختمانهای محکم و گچ کشی شده می‎باشد. کلمه "مشیدة" هم که در قرآن مرحوم علامه مجلسی در چند مورد از بحارالانوار (ج 5، ص 151؛ ج 54، ص 306؛ ج 55، ص 261؛ و ج 57، ص 170) این جمله را یکی از اصول اعتقادی اشاعره می‎داند که با این جمله جبر را توجیه می‎کنند؛ ولی با مراجعه به کتب کلامی شیعه روشن می‎شود که بزرگان شیعه هم آن را قبول دارند ولی نه با توجیه اشاعره بلکه با اعتقاد به "لا جبر و لا تفویض بل أمر بین الامرین" که در روایات ما وارد شده است. در این مورد رجوع شود به جلد اول مجموعه آثار استاد شهید مطهری، بخش "انسان و سرنوشت". آمده است باب تفعیل از همین ماده می‎باشد.

حضرت به عنوان موعظه مردم می‎فرماید: "أما رأیتم الذین یؤملون بعیدا": آیا شما ندیده اید افرادی را که آرزوهای دور و دراز دارند "و یبنون مشیدا": و ساختمانهای محکم و گچ کشی شده درست می‎کنند "و یجمعون کثیرا": و ثروتهای هنگفتی را جمع آوری می‎نمایند.

در سالهای گذشته یک روز کشاورزی پیش ما آمد تا وجوهاتش را حساب کنیم؛ وقتی حساب کردیم دیدیم مقدار قابل توجهی وجوهات بدهکار می‎شود. سؤال کردیم: چگونه می‎خواهی بدهکاری خود را بپردازی. گفت: من یک عمر زحمت کشیده ام و با تلاش زیاد و بتدریج باغ و زمین خریده ام تا این که حالا یک باغ بزرگ و دربست دارم، و اگر بخواهم مقداری از آن را برای پرداخت وجوهات خود بفروشم باغ دربست قسمت قسمت می‎شود و من حاضر به این کار نیستم. به او گفتم: شما به قول خود یک عمر زحمت کشیده ای تا باغ کامل و دربست شده است، حالا فرض کن فردا یا پس فردا از دنیا رفتی، دوباره وارثها آن را قسمت قسمت و تکه پاره می‎کنند؛ تو فکر می‎کنی چون آن را کامل و دربست کرده ای همیشه همین طور می‎ماند؟!

ناوبری کتاب