صفحه ۱۳۷

"خطبه 132 - قسمت دوم"

"أما رأیتم الذین یأملون [ یؤملون ] بعیدا و یبنون مشیدا و یجمعون کثیرا، کیف أصبحت بیوتهم قبورا، و ما جمعوا بورا، و صارت أموالهم للوارثین، و أزواجهم لقوم آخرین، لا فی حسنة یزیدون، و لا من سیئة یستعتبون. فمن أشعر التقوی قلبه برز مهله، و فاز عمله؛ فاهتبلوا هبلها، واعملوا للجنة عملها. فان الدنیا لم تخلق لکم دار مقام، بل خلقت لکم مجازا لتزودوا منها الاعمال الی دار القرار، فکونوا منها علی أوفاز، و قربوا الظهور للزیال."

موضوع بحث ما خطبه 132 از نهج البلاغه عبده بود، که حضرت پس از ستایش خداوند و شهادت به یگانگی او و رسالت پیامبر(ص)، درباره جدی بودن مرگ فرمودند: نباید اکثریت مردم که به زندگی خود مشغولند و در فکر آخرت نیستند شما را فریب دهد، بلکه باید به درگذشتگان خود بیندیشید و از مرگ آنان عبرت بگیرید. اکنون به ادامه این خطبه می‎پردازیم.

سرنوشت دارایی دنیاپرستان پس از مرگ

"أما رأیتم الذین یأملون [ یؤملون ] بعیدا و یبنون مشیدا و یجمعون کثیرا"

( آیا ندیدید کسانی را که آرزوی دور و دراز می‎نمودند و بناهای گچ کشی شده می‎ساختند و دارایی بسیار گرد می‎آوردند)

ناوبری کتاب