صفحه ۱۲۱

( درس 212)

خطبه 132 (قسمت اول)

چگونگی فاعلیت خداوند

ستودگی خداوند در همه احوال

علم خداوند به اسرار

مرکز دریافت های انسان و تعبیرات گوناگون از آن

شهادت به توحید و رسالت

جدی بودن مرگ

هشدار امام (ع) نسبت به فریبنده ها

درگذشتگان، مایه هشیاری

ناوبری کتاب