صفحه ۱۰۹

"خطبه 131 - قسمت دوم"

"و قد علمتم أنه لا ینبغی أن یکون الوالی علی الفروج والدمأ والمغانم والاحکام و امامة المسلمین البخیل فتکون فی أموالهم نهمته، و لا الجاهل فیضلهم بجهله، و لا الجافی فیقطعهم بجفائه، و لا الخائف للدول [ و لا الحائف للدول ] فیتخذ قوما دون قوم، و لا المرتشی فی الحکم فیذهب بالحقوق و یقف بها دون المقاطع، و لا المعطل للسنة فیهلک الامة ."

در درس گذشته حضرت هدف خود را از پذیرش خلافت و حکومت بر مردم بیان کرد و فرمود: مهم ترین هدف من اصلاح کجی ها و انحرافاتی است که در زمان خلفای پیشین به وجود آمده است؛ تا امور مردم اصلاح شود و حدود الهی اجرا گردد. در ادامه هم از پیشی گرفتن بر همگان در اسلام و ایمان و نمازگزاردن خود با پیامبر(ص) سخن گفت. به دنبال مطالب پیشین، از شرایطی سخن می‎گوید که والی و حاکم مسلمین باید آنها را دارا باشد.

برخی شرایط حاکم اسلامی

"و قد علمتم أنه لا ینبغی أن یکون الوالی علی الفروج والدمأ والمغانم والاحکام و امامة المسلمین البخیل فتکون فی أموالهم نهمته"

( و همانا دانسته اید که شایسته و سزاوار نیست فردی بخیل بر نوامیس و خونها و غنیمت ها و احکام و رهبری مسلمانان سرپرست باشد تا حرص او در دارایی های آنها باشد.)

ناوبری کتاب