صفحه ۱۰۷

( درس 211)

خطبه 131 (قسمت دوم)

برخی شرایط حاکم اسلامی

معنای "لا ینبغی" در لسان روایات

رابطه دین و سیاست

صفات سلبی حاکم اسلامی

1 - بخل

2 - نادانی

3 - تندخویی و خشونت

4 - ترس و تجاوزگری

5 - رشوه گرفتن

6 - عدم پایبندی به سنت پیامبر(ص)

گستره سنت

ناوبری کتاب