صفحه ۱۰۵

در جواب فرمود: دینی بر پیغمبراکرم (ص) نازل شده است که اسلام است و این نماز است. ابوطالب گفت: اگر می‎دانی حق است انجام بده.وسائل الشیعة، ج 18، ص 308 (= ج 28، ص 12، وسائل 30 جلدی)، کتاب الحدود، أبواب مقدمات الحدود، باب 1، أحادیث 2، 3 و 4؛ کافی، ج 7، ص 174.

راوی نقل می‎کند که یک روز به مسجدالحرام آمدم، مشاهده کردم پیامبراکرم (ص) جلو ایستاده و کودکی ده ساله هم سمت راست آن حضرت و یک زن پشت سر آنها به حرکاتی مشغول هستند. از عباس بن عبدالمطلب سؤال کردم که اینها چه می‎کنند؟ عباس گفت: این که در جلو ایستاده پسر برادر من است که یک دین تازه ای آورده است، و این دو نفر هم پیرو او شده اند.ر.ک : الاصابة فی تمییز الصحابة، ج 2، ص 507؛ و أسد الغابة فی معرفة الصحابة، ج 4، ص 16 در شرح حال علی (ع) . شیعه و سنی این مطلب را نقل کرده اند و گفته اند که علی (ع) ده ساله بود که با پیامبر(ص) نماز می‎خواند.

"أللهم انی أول من أناب": خدایا تو خودت می‎دانی که من اول کسی هستم که به طرف حق بازگشتم "و سمع و أجاب" و حق را شنیدم و اجابت کردم.

"لم یسبقنی الا رسول الله (ص) بالصلا ة"

( کسی مرا به نماز پیشی نگرفت جز رسول خدا(ص) .)

نماز ستون دین است، آنچه به دین جلوه می‎داد همین نماز بود. از این رو می‎فرماید: اول کسی که بعد از پیغمبر(ص) نماز خواند من بودم. "لم یسبقنی الا رسول الله (ص) بالصلا ة": هیچ کس بجز رسول خدا(ص) در نماز بر من سبقت نگرفت.

پیامبراکرم (ص) و علی (ع) نماز را به جماعت می‎خواندند. نماز جماعت در اسلام آن چنان اهمیت دارد که حتی پیامبراکرم (ص) در آن شرایط بسیار سخت صدر اسلام آن را رها نمی کند و نماز را به جماعت می‎خواند.

ناوبری کتاب