صفحه ۱۰۴

کنیم. برای این که اگر حدود الهی اجرا نشود انحرافات ادامه می‎یابد. در برخی از روایات آمده است: اقامه یک حد، از چهل روز باران برای مردم بهتر است.ر.ک : درسهایی از نهج البلاغه، ج 2، ص 516.

اشاره امام (ع) به پیشگامی خود

"أللهم انی أول من أناب و سمع و أجاب"

( خدایا همانا من اول کسی هستم که به تو روی آورد و شنید و اجابت کرد.)

"انابة" یعنی رجوع به حق تعالی. باز حضرت می‎خواهد به عنوان دفاع از خود - که پذیرش خلافت به خاطر دفاع از حق بوده است - از ویژگی های خود بگوید. این است که می‎فرماید: خدایا تو می‎دانی که من اول کسی بودم که به اسلام ایمان آوردم. آن حضرت (ع) ده ساله بود که با پیامبر(ص) و حضرت خدیجه (س) نماز می‎خواندند.نهج البلاغه، خطبه 33. در آن شرایط سخت صدر اسلام، پیامبراکرم (ص) برای این که زیاد در دید مشرکین و مخالفین نباشد و آن حضرت و پیروانش مورد آزار قرار نگیرند گاهی گوشه ای به نماز مشغول می‎شد و حضرت علی (ع) سمت راست و حضرت خدیجه (س) پشت سر پیامبر نماز می‎خواندند. علی (ع) تحت تربیت پیامبر(ص) بزرگ شد. در آن زمان وضع مادی حضرت ابوطالب بسیار بد بود؛ به همین جهت حضرت رسول (ص) و عباس عموی پیامبر نزد ابوطالب آمدند و جعفر و علی را نزد خود بردند که علی (ع) سهم پیامبر(ص) شد. روزی ابوطالب مشاهده کرد پیغمبر ایستاده و حرکاتی انجام می‎دهد و فرزندش علی از او پیروی می‎کند. ابوطالب به او گفت: این چه کاری است ؟ علی (ع)

ناوبری کتاب