صفحه ۷۸

"تبقی لمن ورأه ینعمون فیها و یتمتعون بها"

( این اموال برای کسانی که پس از او هستند باقی می‎ماند که در آنها خوش باشند و از آن بهره گیرند.)

یکی از سختی های لحظات آخر عمر این است که انسان متوجه می‎شود و می‎بیند که چقدر برای جمع آوری مال و ثروت زحمت کشیده و چه شب ها که نخوابیده است ولی همه آنها برای کسانی باقی می‎ماند که در آن متنعم شده و توسط آن خوش گذرانی می‎کنند و او باید در قیامت در عذاب باشد و پاسخ حلال و حرام را که به هم آمیخته بدهد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب