صفحه ۶۴۲

بنابراین حضرت که در این خطبه مقابل خوارج و خطاب به آنها می‎فرماید: شما چرا از جامعه مسلمانان جدا شده اید و ایجاد تفرقه می‎کنید و همه را کافر می‎شمارید، به عنوان یک قضیه خارجیه سخن می‎گویند نه این که بخواهند به عنوان یک قضیه حقیقیه برای تشخیص حق و باطل ملاک را اکثریت بدانند. و تقدیم اکثریت و ملاک بودن آن در مورد انتخاب حاکم - بجز معصومین (ع) که از سوی خدا منصوب به نصب خاص شده اند - مورد پذیرش است.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب