صفحه ۶۳۶

سدیر صیرفی به عنوان اعتراض به امام صادق (ع) گفته بود که چرا شما در برابر حکومت قیام نمی کنید؟ حضرت در پاسخ می‎گوید: به نظر شما آمار طرفداران من چقدر است ؟ سدیر صیرفی می‎گوید: صد هزار. امام با تعجب سؤال می‎کند: صد هزار؟! سدیر می‎گوید: بلکه بیشتر، دویست هزار طرفدار شما هستند. باز امام (ع) با تعجب می‎گوید: دویست هزار نفر طرفدار من می‎باشند؟! سدیر پاسخ می‎دهد: بلکه نصف جمعیت مسلمانان طرفدار شما می‎باشند. بعد با حضرت حرکت کردند، رسیدند به بیابانی و در جایی که شخصی تعدادی بزغاله می‎چراند؛ حضرت ایستاد و به سدیر گفت: آیا این بزغاله ها را مشاهده می‎کنی ؟ اگر من به اندازه بزغاله های این چوپان طرفدار جدی و واقعی داشتم نشستن و قیام نکردن برای من جایز نبود. بعد بزغاله ها را شمارش کردند دیدند تعداد آنها هفده رأس است.

شعار دادن چندان نتیجه ای ندارد. حضرت نیاز به طرفدارانی دارد که حاضر به فداکاری باشند. بنابراین حضرت می‎فرماید: ممکن است در ظاهر من طرفداران زیادی داشته باشم ولی در واقع حتی به اندازه این هفده بزغاله نیروهای فداکار و شیعیان واقعی ندارم.

خلاصه مطلب این که اهل سنت سواد اعظم یعنی اکثریت را ملاک قرار دادند، و به نظر شیعه این طور نیست که مطلق اکثریت ملاک باشد. برای این که اگر ملاک حق بودن اکثریت باشد، ما شیعیان محکوم هستیم؛ چون که تعداد ما در مقابل اهل سنت بسیار کم می‎باشد. بنابراین باید بررسی کنیم که ملاک حق و باطل چیست ؟

ما در پایان بحث خود در همان کتاب ولایت فقیه روایتی را از امیرالمؤمنین (ع) نقل کردیم که آن حضرت می‎فرمایند:

"اعرفوا الله بالله و الرسول بالرسالة و أولی الامر بالمعروف و العدل و الاحسان". فأهل

ناوبری کتاب