صفحه ۶۳۳

علی بن جعفر از برادر خود موسی بن جعفر، از پدران خود(ع)، از پیامبراکرم (ص) که فرمودند: هر کس که از جماعت مسلمانان جدا شود، رشته اسلام را از گردن خود برداشته است. از حضرت سؤال شد که جماعت مسلمانان چه کسانی هستند؟ فرمود: جمعیت و گروه طرفدار حق، اگر چه اندک باشند."

"و فی مرفوعة العلوی، قیل لرسول الله (ص): ما جماعة أمتک ؟ قال: من کان علی الحق و ان کانوا عشرة ."دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 528 و 529؛ مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 2، ص 325 و 326.

"و در مرفوعه علوی آمده است که به پیامبراکرم (ص) گفته شد: جماعت امت شما چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند: کسانی که بر حق هستند، گر چه تعداد آنان ده نفر باشد."

"و فی مرفوعة ابن حمید: جاء رجل الی أمیرالمؤمنین (ع) فقال: أخبرنی عن السنة و البدعة ، و عن الجماعة و عن الفرقة ."

"و در مرفوعه ابن حمید آمده است: مردی آمد خدمت امیرالمؤمنین (ع) پس به آن حضرت عرض کرد: مرا از سنت و بدعت و جماعت و افتراق خبر ده."

"فقال أمیرالمؤمنین (ع): ألسنة ما سن رسول الله (ص)، و البدعة ما أحدث من بعده، و الجماعة اهل الحق و ان کانوا قلیلا، و الفرقة أهل الباطل و ان کانوا کثیرا."بحارالانوار، ج 27، ص 67، باب 3 (باب ما أمر به النبی 6)، حدیث 1؛ به نقل از أمالی صدوق، ص 201.

"پس علی (ع) پاسخ داد: سنت آن است که پیامبراکرم (ص) آن را معین کرده است، و بدعت آن است که پس از پیامبر پدید آمد، و مقصود از جماعت اهل حق هستند گرچه اندک باشند، و تفرقه و جدایی به اهل باطل گفته می‎شود گرچه زیاد باشند."

"و فی کنز العمال عن سلیم بن قیس العامری، قال: سأل ابن الکواء علیا(ع) ألسنة و البدعة و عن الجماعة و الفرقة ."

ناوبری کتاب