صفحه ۶۳۲

دانست. در زمان خلفای اموی و عباسی که بیت المال زیاد شده بود و خلفا زیاد ریخت و پاش و یا بذل و بخشش می‎کردند، شیعیان در اقلیت بودند و گاهی چنان در مضیقه قرار داشتند که حتی لباس مناسب و پاک برای نماز خواندن نداشتند که چندین نفر مجبور بودند با یک لباس به نوبت نماز بخوانند.الاحکام السلطانیة، ماوردی، ص 7. اگر بخواهیم ملاک را اکثریت قرار دهیم، پس شیعیان که در اقلیت بودند در راه باطل بودند و دیگران بر حق ! عقل چنین چیزی را نمی پذیرد.

چند روایت در تفسیر "جماعت"

این بحث را به طور مفصل در کتاب ولایت فقیه [ دراسات فی ولایة الفقیه ] بررسی کرده ایم و روایات مختلف در این باره را آورده ایم و تا حدی به حل مشکلات علمی پرداخته ایم.تنقیح المقال، ج 2، ص 16. که در اینجا به مناسبت، بخشی از آنچه را که نوشته ام برای شما می‎خوانم:

"و المراد بالجماعة، جماعة الحق لا کل جماعة، کما یشهد بذلک - مضافا الی حکم العقل و مذاق الشرع - أخبار مستفیضة کخبر علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر، عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله (ص): من فارق جماعة المسلمین فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. قیل: یا رسول الله، و ما جماعة المسلمین ؟ قال: جماعة أهل الحق و ان قلوا."مقاتل الطالبیین، ص 479، باب ذکر أیام المتوکل؛ نفس المهموم، ص 547، فصل سوم از باب پنجم، جور الخلفاء علی قبره الشریف.

"مقصود از جماعت، جماعت اهل حق است نه هر جماعتی؛ همان طور که بر این مطلب، افزون بر حکم عقل و مذاق شرع، اخبار مستفیضه دلالت می‎کند؛ مانند خبر

ناوبری کتاب