صفحه ۶۲۹

"خطبه 127 - قسمت سوم"

اهمیت اجماع در نظر اهل سنت

بحث درس گذشته در این باره بود که حضرت می‎فرماید:

"والزموا السواد الاعظم، فان ید الله علی الجماعة": "و همراه همیشگی اکثریت جامعه باشید؛ زیرا دست خدا با جماعت است."

"و ایاکم و الفرقة ، فان الشاذ من الناس للشیطان، کما أن الشاذ من الغنم للذئب": "و بپرهیزید از افتراق و جدایی؛ زیرا کسی که از مردم جدا می‎شود و تک می‎افتد شیطان او را می‎رباید، همان گونه که گوسفندی که از گله جدا شود گرگ او را می‎درد."

پیش از ادامه خطبه لازم است درباره اجماع و برخی موضوعات دیگری که در درس گذشته ناتمام ماند بحث کنیم.

همان طور که در درس گذشته عرض شد ابن أبی الحدید چندین روایت از پیامبراکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) نقل کرده که مضمون همه آنها اهتمام به اجتماع و همراهی با جماعت بود. اهل سنت هم اجماع را حجت می‎دانند و نفس اجماع و یا توافق گروهی را حجت دانسته و روی آن تکیه می‎کنند. اهل سنت خلافت ابوبکر را بر این اساس مشروع می‎دانند که اجماع امت بر خلافت ابوبکر وجود داشت. با این که عرض کردیم در سقیفه بیش از پنج نفر با ابوبکر بیعت نکردندشرح نهج البلاغه، ج 8، ص 123. و بعد با تهدید و تطمیع انصار و به هم زدن تشکیلات آنها توانستند به اصطلاح یک اجماع زوری

ناوبری کتاب