صفحه ۶۲۵

5 - "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن".

در روایت پنجم پیامبراکرم (ص) می‎فرماید: آنچه را مسلمانان خوب و پسندیده می‎دانند پس نزد خدا خوب است.

6 - "لا تجتمع أمتی علی ضلالة".

پیامبر(ص) فرمود: امت من بر گمراهی اجتماع نمی کنند.

7 - "سألت ربی أن لا تجتمع أمتی علی ضلالة ، فأعطانیها".

از خداوند خواستم که امت من بر گمراهی اجتماع نکنند، پس آن را به من عطا فرمود.

8 - "لم یکن الله لیجمع أمتی علی ضلال و لا خطاء".

این طور نیست که خداوند امت مرا بر گمراهی و خطا گرد آورد.

به این معنا که اگر امت من در یک طرف جمع شدند پس معلوم می‎شود حق می‎باشند.

9 - روایت نهم این است که از حضرت علی (ع) نقل می‎فرماید که: "علیکم بالسواد الاعظم": بر شما باد همراهی با اکثریت مردم.

10 - "من خرج من الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة الاسلام عن عنقه".

همچنین از امیرالمؤمنین (ع) نقل می‎کند که: هر کسی از جمعیت به اندازه یک وجب خارج شود، پس طناب اسلام را از گردن خود دور کرده است.

11 - "من فارق الجماعة مات میتة جاهلیة".

حضرت علی (ع) مطابق این روایت می‎فرماید: هر کسی که از جماعت جدا شود به نحو جاهلیت مرده است.

12 - "من سره بحبوحة الجنة فلیلزم الجماعة".

و همچنین از امیرالمؤمنین (ع) نقل می‎کند که آن حضرت فرمود: هر کسی که خوشش می‎آید و دوست دارد که وسط بهشت به او جا بدهند باید ملازم با جمعیت باشد.

ابن أبی الحدید در جلد هشتم شرح نهج البلاغه خود، این روایات را در ذیل همین خطبه از پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین (ع) نقل کرده است.

ناوبری کتاب