صفحه ۶۲۴

اهل سنت امامت ابوبکر را به قول خودشان از طریق اجماع مسلمین درست می‎کنند و همین اجماع اصل و اساس آنها می‎باشد.

عبارت شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدیدشرح نهج البلاغه ابن میثم بحرانی، ج 3، ص 135 و 136. به این صورت است:

1 - و قد جاء فی الخبر عن رسول الله (ص) هذه اللفظة التی ذکرها(ع)، و هی: یدالله علی الجماعة ، و لا یبالی بشذوذ من شذ".

در روایتی از پیامبراکرم (ص) که حضرت علی (ع) نیز در اینجا آن را نقل کرد بر اجتماع مسلمانان تأکید شده است؛ روایت پیامبر این است: دست خداوند با جماعت است، و نسبت به جدا شدن کسانی که از امت جدا می‎شوند اعتنایی نیست.

2 - "و جاء فی معناها کثیر، نحو قوله (ع): الشیطان مع الواحد و هو من الاثنین أبعد".

در معنای این روایت، اخبار و روایات زیادی وجود دارد؛ مانند فرمایش پیامبر(ص) که می‎فرماید: شیطان با یک نفر است و از دو نفر دورتر می‎باشد.

به این معنا که وقتی دو نفر شدند مثل این است که به طرف جماعت می‎روند و در نتیجه به طرف باطل رفتن آنها کمتر است.

3 - و قوله: "لا تجتمع أمتی علی الخطأ".

روایت سوم این است که پیامبر(ص) می‎فرماید: امت من بر اشتباه اجتماع نمی کنند.

به این معنا که اگر همه امت یک حرف زدند، معلوم می‎شود حرفشان حق است. ما شیعیان نیز قبول داریم که اگر همه امت حرفی زدند، از باب این که امام مسلمین نیز در بین آنان می‎باشد، پس حرفشان حق است.

4 - "سألت الله أن لا تجتمع أمتی علی خطاء، فأعطانیها".

روایت چهارم از پیامبراکرم (ص) نقل می‎کند که: از خداوند درخواست کردم که امت من بر خطا اجتماع نکنند، پس خداوند به من عطا فرمود.

یعنی خواسته و تقاضایم را اجابت فرمود. بنابراین امت من بر خطا اجتماع نمی کنند.

ناوبری کتاب