صفحه ۶۲۱

خلاصه اگر شرایط خاصی مردم را گمراه نکند اکثریت مردم بر اساس فطرتشان به دنبال حق اند؛ این است که حضرت در ادامه می‎فرماید: دست و قدرت خدا همراه جمعیت است. به این معنا که قدرت خدا آن جمعیت را یاری می‎رساند. آیه شریفه می‎فرماید: (یا أیها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت أقدامکم ) سوره فصلت (41)، آیه 6. "ای کسانی که ایمان آورده اید اگر خدا را یاری دهید شما را یاری می‎دهد و گامهایتان را استوار می‎دارد."

پس این که می‎فرماید: "دست خدا همراه جمعیت است" به این معناست که قدرت و نعمت خدا همیشه همراه جمعیت می‎باشد.

پرهیز از تفرقه

"و ایاکم والفرقة ، فان الشاذ من الناس للشیطان، کما أن الشاذ من الغنم للذئب"

( و از تفرقه بپرهیزید؛ پس همانا تنها مانده از مردم از آن شیطان است، چنان که تنها مانده از [ گله ] گوسفند نصیب گرگ است.)

حضرت خطاب به خوارج می‎فرماید: بپرهیزید از این که از جامعه مسلمین جدا باشید. زیرا مردمی که از جامعه حق منحرف و جدا شوند شیطان هم به یاری آنان می‎شتابد و بنده شیطان می‎شوند. مانند همین قضیه بهائیت که به نام اسلام شروع شد ولی وقتی از جامعه مسلمانان جدا شدند شیطان هم آنان را به طرف خود کشید و گمراهشان ساخت. حضرت در ادامه می‎فرماید: برای این که هر کس از مردم و جامعه جدا شود سهم شیطان است؛ همان طور که گوسفندی که از گله جدا شده باشد گرگ آن را می‎درد.

ناوبری کتاب