صفحه ۶۲۰

مسجدالاقصی سیر داد." بنده خدا در بندگی او به حدی رسیده که لیاقت آن را پیدا کرده که خداوند او را به معراج ببرد.

همراهی با اکثریت

"والزموا السواد الاعظم، فان ید الله علی الجماعة"

( و همراه همیشگی اکثریت جامعه باشید؛ پس به راستی دست خدا بر جماعت است.)

مقصود از "سواد اعظم" یا "سیاهی بزرگ" جامعه مسلمین و یا اکثریت جامعه است که به اعتبار انبوهی آن و تجمعشان در یک مکان مانند توده سیاه رنگ بزرگی می‎باشند. حضرت این جمله را خطاب به خوارج می‎فرماید که می‎گفتند: اگر کسی یک گناه کبیره انجام دهد کافر است، و خود را صد در صد مسلمان به حساب می‎آوردند. خوارج کسانی بودند که متأسفانه از فرط مقدس مآبی به منجلاب افتادند و به راحتی مسلمانان را متهم می‎کردند و همه را مستحق اعدام می‎دانستند و علاوه بر کشتن مردان مسلمان حتی شکم زنان مسلمان را هم پاره می‎کردند. برای این است که حضرت می‎فرمایند: شما هم همراه جمعیت مسلمانان باشید. زیرا این طور نبود که همه مسلمانان با خوارج موافق باشند، بلکه اکثر مسلمانان طرفدار پیامبر و امیرالمؤمنین و قرآن و حق بودند.

البته این که اکثریت واقعا ملاک حق است یا نه، بحث مفصلی است که باید در جای خود بررسی شود؛ ولی باید به طور خلاصه توجه داشت که اگر شرایط خاص و استثنایی وجود نداشته باشد که اکثریت مردم را گمراه کند، بیشتر مردم بالطبع و بر اساس فطرتی که دارند به دنبال حق می‎روند. بنابراین ملازم سواد اعظم و همراه جامعه مسلمانان باشید که علی (ع) را امام و اول ایمان آورنده به رسول الله (ص) می‎دانند و حداقل او را کافر نمی شمارند و غلو هم ندارند.

ناوبری کتاب