صفحه ۶۱۸

کار خوارج متأسفانه به جایی رسید که علی (ع) را کافر و خارج از اسلام دانستند، در صورتی که علی (ع) اولین مرد مسلمان بود و پیامبراکرم (ص) در بسیاری از موارد حساس در مورد آن حضرت سفارش فرمود و او را به عنوان خلیفه و جانشین خود معرفی کرد. کسی که اسلام با شمشیر او قوت گرفت. از طرف دیگر عده ای هم در مورد آن حضرت زیاده روی و غلو کردند و گفتند: خداوند در امیرالمؤمنین (ع) حلول کرده است. گروهی آن چنان غلو کردند که گفتند: جبرئیل اشتباه کرده که نبوت را برای پیامبر آورد؛ چرا که باید آن را برای علی (ع) می‎آورد ! این گروه از غلات حتی با پیامبر نیز اظهار مخالفت نمودند. همان طور که می‎دانید غلات طبقات مختلفی بودند.

با توجه به این واقعیت هاست که حضرت می‎فرماید: در آینده ای نه چندان دور در مورد من دو صنف هلاک می‎شوند: یک گروه همین خوارجند که بر آن حضرت بغی و تجاوز کردند، و گروهی هم غلاتند که در دورانهای مختلف وجود داشتند. حضرت این دو گروه را این طور معرفی می‎کند: گروهی که دوست علی (ع) هستند ولی در دوستی غلو و زیاده روی می‎کنند و دوستی زیاد، آنها را به سوی غیر حق می‎برد. دسته دیگر کسانی هستند که به آن حضرت بغض و کینه دارند و در اثر کینه و بغض زیاد خود نسبت به آن حضرت به راه باطل می‎روند.

میانه روها، بهترین مردم

"و خیر الناس فی حالا النمط الاوسط، فالزموه"

( و بهترین مردم از جهت حال نسبت به من گروه میانه است؛ پس همراه همیشگی آن باشید.)

"نمط" در اینجا به معنای گروه آدمی است. و "ألنمط الاوسط" یعنی گروه میانه که افراط و تفریط در آن نیست.

حضرت می‎فرماید: بهترین مردم نسبت به من میانه روها می‎باشند که پوینده راه

ناوبری کتاب