صفحه ۶۰۸

شما چرا با دیگران رفتار ناشایست می‎کنید و به واسطه گناهانی که به من نسبت می‎دهید آنان را هم کافر می‎شمارید و به آنها نسبت کفر می‎دهید؟!

"سیوفکم علی عواتقکم تضعونها مواضع البرء والسقم، و تخلطون من أذنب بمن لم یذنب"

( شمشیرهایتان را که بر شانه هایتان است بر جاهای سلامت و بیماری قرار می‎دهید، و کسی را که گناه کرده با کسی که گناهی مرتکب نشده مخلوط می‎کنید.)

"عاتق" به معنای شانه است. "برء" به خوب شدن بیماری و برطرف شدن عیب و مرض بیمار گفته می‎شود. "سقم" نیز به معنای بیماری است.

حضرت خطاب به خوارج می‎فرماید: این چه منطقی است که شما شمشیرهای خود را بر روی شانه های خود قرار داده اید و هر کسی را که پیدا کنید می‎کشید و بین گناهکار و بی گناه تفاوت نمی گذارید. ملاک را این قرار داده اید که کسی جزء باند شما باشد یا نباشد.

یادآوری رفتار پیامبراکرم (ص) با گناهکاران

"و قد علمتم أن رسول الله (ص) رجم الزانی المحصن ثم صلی علیه ثم ورثه أهله"

( و شما به تحقیق می‎دانید که رسول خدا(ص) زناکار همسردار را رجم کرد سپس بر او نماز گزارد سپس کسان او را وارثش قرار داد.)

این جملات بسیار سودمند و آموزنده است و معلوم می‎شود که ما در زندگی و مخصوصا در برخوردهای خود پس از انقلاب از روش پیامبر(ص) و علی (ع) فاصله گرفته ایم. به عنوان مثال یک فردی را که بیست سال پیش گناهی کرده و روزی در زمان شاه یک اشتباهی انجام داده است رها نمی کنیم و تا آخر عمر، خود و زن و بچه و حتی پسر عمویش را از حقوق شهروندی مانند تحصیل در دانشگاه محروم می‎کنیم. در

ناوبری کتاب