صفحه ۶۰۴

"ولیصبر نفسه علی الحقوق و النوائب ابتغاء الثواب"

"نوائب" جمع "نائبة" به معنای حوادث است. حضرت می‎فرماید: کسی که خداوند به او مالی عطا کرده است، باید خودش را وادار کند تا حقوق واجب خود را بپردازد و در حوادث و پیشامدها مردم را کمک کند برای به دست آوردن پاداش الهی.

متأسفانه گاهی افرادی پیدا می‎شوند که زکات و یا خمس مال خود را نمی پردازند ولی چنان به قول معروف ریخت و پاش می‎کنند و کارهایی انجام می‎دهند که شیطان شرمش می‎آید.

"فان فوزا بهذه الخصال شرف مکارم الدنیا، و درک فضائل الاخرة ، ان شاء الله"

پس همانا دست یافتن به این خصلت ها، یعنی بتواند به فقرا و ضعفا و نیازمندان کمک نماید و این صفات را پیدا کند، والاترین ارزشهای دنیاست و به دست آوردن آنها ان شاءالله درک فضائل آخرت هم هست.

به هر حال همان طور که عرض کردیم به نظر می‎رسد خطبه 142 دنباله همان خطبه 126 باشد ولی مرحوم سید رضی آنها را جدا کرده است.

مرحوم خوئی در شرح نهج البلاغه خودمنهاج البراعة، ج 8، ص 185 تا 190. به نقل از شرح ابن أبی الحدیدشرح ابن أبی الحدید، ج 12، ص 214. مطالب زیادی نقل می‎کند که عمر حقوقهای فراوانی برای کسانی قرار داد و تبعیض ها و بی عدالتی های فراوانی را بنیان نهاد. چقدر هم مورد اعتراض قرار می‎گرفت. که اگر انسان مروری بر تاریخ داشته باشد و کارهای عجیبی را که خلیفه دوم در این مورد انجام داده مطالعه نماید تعجب می‎کند.

در اینجا چون هنوز فرصت باقی است مقداری از خطبه 127 را می‎خوانیم:

ناوبری کتاب