صفحه ۵۹۷

"خطبه 126 - قسمت دوم"

"و لم یضع امرؤ ماله فی غیر حقه و عند غیر أهله الا حرمه الله شکرهم، و کان لغیره ودهم؛ فان زلت به النعل یوما فاحتاج الی معونتهم فشر خدین و ألا م خلیل."

در درس گذشته جملاتی از خطبه 126 نهج البلاغه بیان شد و حضرت در پاسخ اعتراض اصحاب خود نکات سودمندی فرمود. بعضی از اصحاب امیرالمؤمنین (ع) خطاب به آن حضرت عرض کردند: قاعده حکومت داری این است که ابتدا انتظارات بعضی افراد را برآورده سازید تا آنان نیز برای شما سلام و صلوات راه بیندازند و کار شما بگیرد و یا به اصطلاح حکومت شما محکم شود. از اموال بیت المال به اشراف و سران قبایل و کسانی که ترس مخالفت آنها می‎رود بیشتر بده تا حکومت استقرار پیدا کند و پس از استقرار حکومت، به شیوه عدل و مساوات خودت برگرد و بر اساس آن بین مردم حکومت کن.

آغاز امتیازات و تبعیض ها در زمان عمر

با مطالعه تاریخ می‎بینیم پیامبراکرم (ص) بیت المال را میان همه مسلمانان به طور مساوی تقسیم می‎فرمود. ابوبکر هم در زمان خلافت خود در تقسیم بیت المال مساوات را رعایت می‎کرد. ولی عمر به این سیره ابوبکر اعتراض داشت و مثلا می‎گفت: حقوق زنان پیامبر را با دیگر زنان مسلمان نباید مساوی قرار داد، و مساوات در این گونه موارد درست نیست. عمر اصرار داشت که به سابقین در اسلام و کسانی

ناوبری کتاب