صفحه ۵۹۳

پیامدهای بخشش نابجای بیت المال

"ألا و ان اعطأ المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف"

( آگاه باشید همانا عطا کردن مال در غیر حقش تبذیر و اسراف است.)

"تبذیر" به معنای هدر دادن مال و جدا کردن آن از خود و خرج کردن در غیر مصرف واقعی و اصلی آن است؛ و "اسراف" به معنای زیاده روی در مصرف آن است. آقایان علما باید بیشتر به این فرمایش توجه کنند که اگر کسی مال را در غیر حق و یا در غیر مصرف اصلی صرف کند اسراف و تبذیر است. حتی اگر آن را زائد بر مصرف خود خرج کند پول دادن به او اسراف است. و اگر در جای خوب مصرف نکند پول دادن به او تبذیر و هدر دادن مال است.

"و هو یرفع صاحبه فی الدنیا و یضعه فی الاخرة ، و یکرمه فی الناس و یهینه عند الله"

( و این بخشش نابجا همراه خود را در دنیا بالا می‎برد و در آخرت او را پایین می‎آورد، و در نزد مردم او را گرامی داشته و در نزد خدا خوار می‎نماید.)

کسی که بر خلاف حق مال را بخشش کند، این کار خلاف صاحبش را در دنیا بالا می‎برد ولی در قیامت او را پایین می‎آورد و باید پاسخگو باشد؛ همچنین مردم او را بزرگ می‎شمارند ولی پیش خدا این شخص خوار می‎شود.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب