صفحه ۵۵۳

( درس 198)

خطبه 124 (قسمت سوم)

میلاد با سعادت حضرت علی (ع)

ویژگی پیامبراکرم (ص) و امام (ع) در آرایش نظامی

لزوم نبردی سنگین و نابودگر با دشمن

گسترش جنگ به مناطق دشمن

توضیحات مرحوم سید رضی

ناوبری کتاب