صفحه ۵۵۰

سبیل الله که برای خداوند تلاش و جهاد می‎کنند و در میدان جنگ خود را درگیر شمشیرها می‎نمایند، بالاخره واصل الی الله شده و وارد بهشت می‎گردند. حضرت علی (ع) نیز در اینجا همان فرمایش پیامبر را که درباره شمشیر بود درباره سرنیزه ها بیان می‎فرماید که: بهشت زیر اطراف سرنیزه هاست. به این معنا که از سرنیزه ها نترسید تا وارد بهشت شوید.

"ألیوم تبلی الاخبار [ الاخیار]"

( امروز خبرها آزموده می‎گردد.)

در بعضی از نسخه ها تعبیر به "أخیار" شده است که معنای صحیحی هم دارد؛ یعنی امروز نیکان و افراد خوب شما آزموده و آشکار می‎شوند. ولی اکثر نسخه ها "أخبار" دارد و در قرآن کریم هم "أخبار" آمده است: (و لنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین و نبلو أخبارکم ) سوره محمد (47)، آیه 31. "و هر آینه شما را آزمایش می‎کنیم تا مجاهدان و صابران از شما را بدانیم و خبرهایتان را بیازماییم."

بنابراین به احتمال زیاد این فرمایش حضرت علی (ع) اقتباس از آیه شریفه باشد. معنای آزمایش خبرها این است که شجاع و بهشتی بودن کسی و یا بزدل و جهنمی بودن کسانی در جنگ و سختی های آن امروز آشکار و معلوم می‎شود؛ در واقع جنگ محلی برای محک انسان و آزمایش اوست.

علی (ع) مرد عمل

"والله لا نا أشوق الی لقائهم منهم الی دیارهم"

( سوگند به خدا هر آینه من به رویارویی با دشمنان مشتاقترم از اشتیاق آنان به خانه هایشان.)

ناوبری کتاب