صفحه ۵۴۸

فرار از جنگ سبب غضب و خشم خدا می‎شود، علاوه بر آن باعث ذلتی همیشگی خواهد شد. زیرا کسی که از جنگ فرار کند تا آخر عمر می‎گویند این همان کسی است که از جنگ فرار کرد و آبروی ما را برد. این ذلتی است که موقتی و زودگذر نمی باشد، و نه تنها ذلت و عار تا آخر عمر او را رها نمی کند بلکه در خانواده و قبیله او تا آخر باقی می‎ماند.

"و ان الفار لغیر مزید فی عمره، و لا محجوز بینه و بین یومه"

( و همانا گریزنده در عمرش افزوده نگردیده، و نه بین او و بین روزش باز داشته شده است.)

کسانی که از جنگ فرار می‎کنند چند هدف دارند. بیشتر آنها به فکر چند روز زندگی بیشتر در دنیا می‎باشند. اینان دچار اشتباه محاسبه اند؛ چون هر کس اجل و مدت زندگانی معین دارد و از روز ازل مقدار عمر او معین و مشخص شده است. وقتی زمان مرگ کسی فرا رسد، فرار از جنگ هیچ مانعی ایجاد نمی کند و لحظه ای به عمرش نمی افزاید. قرآن کریم می‎فرماید: (و لکل أمة أجل فاذا جاء أجلهم لا یستأخرون ساعة و لا یستقدمون ) سوره اعراف (7)، آیه 34. "و هر امتی را اجلی است؛ پس چون اجلشان فرا رسد نه ساعتی پس خواهند افتاد و نه ساعتی پیش خواهند افتاد."

از طرف دیگر اگر کسی اجل و مرگ او فرا نرسیده باشد، در صورتی که مردانه بجنگد مرگ به سراغ او نمی آید و با افتخار زندگی می‎کند؛ ولی اگر از جنگ فرار کند، جز اندکی زندگی را ادامه نخواهد داد و بالاخره مرگ به سراغ او خواهد آمد. قرآن کریم می‎فرماید: (قل لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت أو القتل و اذا لا تمتعون الا قلیلا) سوره احزاب (33)، آیه 16. "بگو اگر از مرگ یا کشته شدن بگریزید، فرار هرگز برایتان سودی ندارد و در آن هنگام جز اندکی [ از زندگی ] بهره داده نخواهید شد."

ناوبری کتاب