صفحه ۵۳۸

"لا یتأخرون عنها فیسلموها، و لا یتقدمون علیها فیفردوها"

( از آن عقب نمی مانند که آن را تسلیم دشمن نمایند، و بر آن پیشی نمی گیرند تا آن را تنها گذارند.)

افراد شجاع و شکیبا هرگز از پرچم عقب نمی مانند؛ زیرا پرچمدار یکی یا دو تا بیشتر نیستند و اگر دیگران اطراف پرچم نباشند ممکن است دشمن پرچمدار را به قتل برساند و پرچم بخوابد. پس کسانی که در جنگ باید کمک کار پرچمدار باشند از پرچم عقب نمی افتند که آن را به دشمن تسلیم کنند و یا از آن جلو نمی افتند تا پرچم را تنها گذارند. در هر صورت این فرمان نیز یکی از فرمانهایی است که حضرت دستور می‎دهد تا در جنگ رعایت و به کار گرفته شود.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب