صفحه ۵۲

مقایسه نعمت های دنیا و آخرت

"و ما أسبغ نعمک فی الدنیا، و ما أصغرها فی نعم الاخرة"

( و چه گسترده و فراوان است نعمت های تو در دنیا، و این نعمت ها چه بسیار ناچیز و کوچک است در برابر نعمت های آخرت.)

"نعم" جمع "نعمة" است. اگر انسان در مورد نعمت های خداوند در این دنیا مقداری اندیشه کند دچار حیرت و شگفتی خواهد شد؛ برای این که نعمت های الهی بسیار زیاد و غیرقابل شمارش است. این هوایی که هست و نفس می‎کشیم اگر یک دقیقه نباشد تلف می‎شویم، و ما این را جزو نعمت ها حساب نمی کنیم. نمونه های دیگر: خاک، آب، دریاها، وجود خودمان، سلامتی و عافیت، امنیت و دیگر نعمت ها که بسیار فراوان است. ولی همین نعمت های زیاد و بسیار شگفت انگیز در برابر نعمت های آخرت خرد و ناچیز است. زیرا در آخرت بهشتی که به متقین وعده داده شده از همه آسمانها و زمینی که در این دنیا وجود دارد بزرگ تر و گسترده تر است.سوره آل عمران (3)، آیه 133؛ (و جنة عرضها السماوات و الارض أعدت للمتقین ) یعنی: و بهشتی که وسعت آن به اندازه آسمانها و زمین است و برای تقواپیشگان آماده شده است.

جایگاه فرشتگان

منها: بخش دیگری از این خطبه است:

"من ملائکة أسکنتهم سماواتک ، و رفعتهم عن أرضک" ( از فرشتگانی که آنها را در آسمانهای خود جا دادی، و از زمین خویش بالا برده ای.)

این قسمت از خطبه درباره ملائکه است. نکته ای که باید در اینجا بحث شود این است که مقصود از آسمانهایی که فرشتگان در آن سکونت دارند چیست ؟ آیا منظور

ناوبری کتاب