صفحه ۵۰۸

که این فاجعه را ایجاد کردند، می‎توان گفت کار آنها از بزرگترین گناهانی است که در تاریخ خود انجام داده اند. اینها علاوه بر فاجعه هفتم تیر افراد بسیاری را ترور کردند، و اساسا بنای آنها بر ترور و کشتار بود.

به هر حال این فاجعه، فاجعه بزرگی در انقلاب بود و فراموش شدنی هم نیست. برادران و خواهران برای احترام به شهدای هفتم تیر و همه شهدای راه اسلام و انقلاب و جبهه ها، یک فاتحه بخوانند و به روح همه آنان هدیه نمایند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب