صفحه ۴۸۲

راه مقابله با وسوسه های شیطان

"فاصدفوا عن نزغاته و نفثاته، واقبلوا النصیحة ممن أهداها الیکم، واعقلوها علی أنفسکم"

( پس از وسوسه ها و افسونگری های او رو گردانید، و خیرخواهی را از کسی که آن را به شما هدیه داده بپذیرید، و آن را بر خودتان ببندید.)

"نزغات" جمع "نزغة" به معنای وسوسه گری و دو به هم زنی، و "نفثات" جمع "نفثة" به معنای دمیدن و کنایه از افسونگری است. (النفاثات فی العقد) سوره فلق (113)، آیه 4. به معنای افسونگریهای شیطان است که به دمیدن در گره ها تشبیه شده است.

"عقل" به معنای بستن می‎آید. هنگامی که گفته می‎شود شتر را "عقال" کردند یعنی چیزی به پای او بسته اند. به عقل انسان نیز به این اعتبار عقل گفته می‎شود که انسان را کنترل می‎کند. چیزی که به گردن گوسفند یا پای شتر بسته می‎شود در فرهنگ عامیانه و محلی ما آن را "چدار" می‎گویند. آنها وسیله کنترل حیوان است یا توسط آن فرمان داده می‎شوند. عقل انسان هم به لحاظ این که نقش کنترلی و هدایتگری دارد چدار انسان به شمار می‎آید.

هنگامی که دانستید شیطان چگونه دین شما را می‎گیرد و اعتقادات شما را به مرور زمان ضعیف می‎کند، پس از وسوسه های شیطان بپرهیزید و از آنها دوری کنید و نصیحت و خیرخواهی مرا که حاکم و امام شما هستم بپذیرید و آن را محکم نگه دارید و به جان پذیرا باشید، و به تعبیر دیگر نصیحت های مرا ملازم نفس خود قرار بدهید.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب