صفحه ۴۸۰

هشدار نسبت به نیرنگ ها و اهداف پلید شیطان

"ان الشیطان یسنی لکم طرقه، و یرید أن یحل دینکم عقدة عقدة"

( همانا شیطان راههای خود را برای شما آسان می‎گرداند، و می‎خواهد [ رشته های ] دین شما را گره گره بگشاید.)

"سنی، یسنی" از باب تفعیل و به معنای "یسهل" است؛ یعنی شیطان آسان می‎کند.

حضرت دوباره همان اصحابی را که به او اعتراض کرده بودند مورد خطاب قرار می‎دهد و می‎فرماید: مواظب باشید شیطان در شما نفوذ نکند. شیطان بتدریج سراغ شما می‎آید؛ او یکباره نمی گوید کافر شو، بلکه احکام دینی را یکی یکی در نظر شما سست می‎کند. متأسفانه جامعه همیشه این گرفتاری را دارد. اگر شیطان ابتدا به کسی بگوید کافر شو آن فرد نمی پذیرد، ولی هر زمانی در یکی از واجبات شبهه می‎کند، روزی در حج و روز دیگر در وجوهات و همچنین در دیگر دستورات الهی شبهه می‎کند و بتدریج ایمان مردم را تضعیف می‎کند.

نکته دیگری که یادآوری آن مناسب است این که بر اساس نظریه مشهور، فعل ماضی برای زمان گذشته و فعل مضارع برای زمان آینده به کار می‎رود. بر این اساس تصور می‎شود که زمان در فعل ماضی و مضارع خوابیده و جزء معنای آن است. در حالی که همیشه این طور نیست. باید گفت فعل ماضی برای بیان کار تحقق یافته آورده می‎شود؛ در این صورت گاه زمان آن گذشته و گاه حتی آینده یا حال یا اساسا فوق زمان است؛ مانند: (و کان الله علیما حکیما) سوره نساء (4)، آیه 17. "کان" با این که فعل ماضی است ولی بیانگر گذشته نیست و گویای وجود علم و حکمت برای خداوند، فوق عمود زمان است.

و برای چیزی که تحققش معلوم نیست و یا تحقق نیافته است و انتظار تحقق آن می‎رود فعل مستقبل آورده می‎شود، که معمولا هم دلالت بر استمرار می‎نماید.

ناوبری کتاب