صفحه ۴۶۸

افرادی که بسیار متواضع و خاشع اند و خوف زیاد دارند، چهره هاشان سرخی و زیبایی دیگران را ندارد و گویا بر صورت آنان غبار خشوع و ترس پاشیده اند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب