صفحه ۴۳۹

"خطبه 120 - قسمت دوم"

"اعملوا لیوم تذخر له الذخائر، و تبلی فیه السرائر. و من لا ینفعه حاضر لبه فعازبه عنه أعجز، و غائبه أعوز. واتقوا نارا حرها شدید، و قعرها بعید، و حلیتها حدید، و شرابها صدید. ألا و ان اللسان الصالح یجعله الله [ تعالی ] للمرء فی الناس، خیر له من المال [ یورثه ] یورثه من لا یحمده."

بخش اول این خطبه درباره فضایل اهل بیت (ع) و ویژگی های آنان و از جمله خود حضرت علی (ع) بود و حضرت به طور خلاصه فرمودند که پس از رحلت پیامبراکرم (ص) شما مردم برای تبلیغ رسالت و شرح کتاب و سنت نیازمند به اهل بیت (ع) هستید و راه حق یکی بیش نیست. حضرت در فراز امروز، با توجه به بیانات پیشین به نصیحت مردم می‎پردازد.

گستره کارهای آخرتی بهره کارهای دنیا

"اعملوا لیوم تذخر له الذخائر"

( برای روزی که اندوخته ها برای آن اندوخته می‎شود عمل کنید.)

حضرت به منظور تشویق مردم به انجام کارهای شایسته چنین می‎فرماید: ای مردم برای روزی کار کنید که کارها و آنچه اندوخته می‎شود برای آن روز است. زیرا انسان در آن روز به ذخیره های خود نیازمند و محتاج است. اعمال نیک و اعتقادات صحیح و اخلاق خوب، ذخیره آخرت انسان می‎شود. برای این که مال و ثروت و مقام

ناوبری کتاب