صفحه ۴۳۶

پیامدهای پیروی و اعراض از راه حق

"من أخذ بها لحق و غنم، و من وقف عنها ضل و ندم"

( هر کس آن راهها را پیش گرفت به مقصد رسید و بهره مند شد، و هر که از آنها باز ایستاد گمراه و پشیمان گردید.)

حضرت در عبارت قبل فرمود: شرایع دین یکی است و راههای آن نیز معتدل است و انحرافی در آن وجود ندارد. در ادامه توضیح می‎دهند که: هر کس از این راهها پیروی نموده و به دستورات دین عمل نماید به حق می‎رسد و بهره مند شده و سود می‎برد، و کسی که از شرایع و دستورات آنها اعراض کند و از راههای الهی رو بگرداند گمراه است و پشیمان خواهد شد.

"من وقف عنها": کسی که باز ایستد از راههای دین، یعنی در آن راه نرود. "عنها" برای اعراض است. "ضل و ندم": گمراه است و پشیمان می‎شود.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب